Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Bagi yang tinggalkan sholat

Orang yang tidak melakukan sholat maka tauhidnya tidak sah, zakatnya tidak sah, demikian pula puasanya. Allah berfirman: "Maka datanglah sesudah mereka pengganti(yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan memasuki Ghayyan." (Maryam:59).

(Ibnu Abbas)

[Dari Buku: Telaga Air Mata di Taman Kehidupan Orang-orang Sholeh/Abu Al Faraj Ibnu al Jauzi/Embun Litera, Oktober 2010/h.234]
Back To Top