Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Perkara paling buruk dalam diri manusia

Ada lima perkara yang paling buruk pada diri manusia yaitu : bila kekerasan berada di tangan penguasa, kesombongan di kalangan bangsawan, kekikiran berada di tangan orang-orang kaya, kebekuan di kalangan para ulama, dan kekuatan badan di kalangan orang lanjut usia.

(Al Mubarok bin Said ats Tsuari)

[Dari:Hikmah dalam Humor, Kisah dan Pepatah/A. Aziz Salim Basyarahil GIP/h. 29-30]  


Back To Top