Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Allah tidak memberimu pahala! Allah tidak memberimu pahala!

Suatu hari di rumah Aisyah binti Abu Bakar masuk seorang budak perempuannya dan berkata padanya: “Wahai Ummul Mukminin, aku melakukan thawaf di ka’bah tujuh kali dan aku menggapai Hajar Aswad dua atau tiga kali”. Lalu Aisyah berkata “Allah tidak memberimu pahala, Allah tidak memberimu pahala (dua kali), engkau telah mendorong-dorong kaum laki-laki, apakah tidak cukup dengan bertakbir dan lewat saja?”

[1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 645]
Back To Top