Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Lima Hal Penyempurna Amal

Lima perkara yang dengannya amal menjadi sempurna adalah percaya pada ma’rifat Allah, mengetahui yang haq, ikhlas kepada Allah dalam beramal, menjalankan sunnah Rasulullah, dan makan yang halal. Jika satu saja dari kelima hal itu maka amalnya tidak akan terangkat. Yaitu jika anda mengetahui Allah tetapi tidak mengetahui yang haq maka anda menjadi tidak berguna. Jika anda mengetahui yang haq tetapi tidak mengetahui Allah maka anda menjadi tidak berguna. Jika anda mengetahui Allah dan mengetahui yang haq tetapi anda tidak ikhlas dalam beramal maka Anda menjadi tidak berguna, jika anda mengetahui Allah, mengetahui yang haq dan ikhlas dalam beramal tetapi tidak mengikuti sunnah rasulullah maka anda menjadi tidak berguna, jika keempatnya telah anda lakukan tetapi tidak makan yang halal maka anda menjadi tidak berguna.

(Abu Bakar Abdullah al Baji)


[Dari buku : 1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 493]
Back To Top