Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Intisari Islam

Aku berpesan kepadamu dengan beberapa kata yang merupakan intisari Islam dan ajarannya. Takutlah kepada Allah dalam urusan dengan manusia dan janganlah takut kepada manusia dalam urusan dengan Allah. Janganlah ucapanmu berbeda dengan tindakanmu, sebab sebaik-baik ucapan adalah yang dibenarkan dengan tindakan. Wahai Umar, arahkanlah wajahmu kepada orang yang urusannya diamanatkan oleh Allah di atas pundakmu, baik orang-orang muslim yang jauh maupun yang dekat, cintailah mereka seperti halnya engkau mencintai dirimu dan keluargamu sendiri, bencilah mereka seperti halnya engkau membenci dirimu dan keluargamu sendiri. Belalah kebenaran, tidak usah takut dalam urusan Allah pada celaan siapapun.

(Said bin Amir)


[Dari buku : 1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 316-317]
Back To Top