Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kita Hanyalah Seorang Hamba

Aku bukanlah manusia terbaik, bukan pula putra manusia terbaik, melainkan aku hanyalah salah seorang hamba Allah, Aku berharap kepada Allah dan takut kepada-Nya. Demi Allah, kalian masih akan terus memuji orang hingga membinasakannya.

(Abdullah bin Umar)


[Dari buku: 1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 206]

Back To Top