Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Jenis-Jenis Perkataan

Perkataan ada empat macam, satu diantaranya adalah perkataan yang engkau harap manfaatnya dan takut akan akibatnya. Maka meninggalkannya adalah selamat. Kedua adalah perkataan yang tidak engkau harap manfaatnya dan tidak pula engkau takut akibatnya. Maka paling sedikit engkau meninggalkannya, menjadi beban ringan pada tubuh dan lisanmu. Ketiga adalah perkataan yang tidak engkau harap manfaatnya dan takut akan akibatnya. Ini adalah penyakit parah. Keempat adalah perkataan yang engkau harap manfaatnya dan aman akibatnya. Ini adalah perkataan yang harus engkau sebar luaskan.

(Ibrahim bin Adham)


[Dari buku: 1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 220]

Back To Top