Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Di dalam malu terdapat berbagai jenis keutamaan

Sesungguhnya dalam malu terdapat kemuliaan yang memiliki berbagai jenis keutamaan. Barang siapa malu, maka ia tersembunyi, barangsiapa tersembunyi, maka ia bertakwa, dan barangsiapa bertakwa maka ia terjaga.

(Umar bin al Khathtab)


[Dari buku: 1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 215]

Back To Top