Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Dan Kini, Wahai Raja’ Jiwaku Rindu Pada Surga

Wahai Raja’, sesungguhnya aku mempunyai jiwa yang selalu mempunyai kerinduan, setiap kali jiwaku mengalami kerinduan pada sesuatu terpenuhi maka muncullah kerinduan lain pada sesuatu yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jiwaku merindukan pernikahan dengan putri pamanku, Fathimah binti Abd. Malik, lalu aku pun menikahinya. Kemudian jiwaku rindu pada kepemimpinan, lalu aku pun menjadi gubernur, jiwaku rindu pada khilafah, lalu aku pun memperolehnya. Dan kini, wahai Raja’ jiwaku rindu pada surga, maka aku berharap semoga aku menjadi salah satu penghuninya.

(Kata Umar bin Abd Aziz pada Raja’ bin Hawiyah)


[Dari buku : 1001 Kisah Teladan/Hani Al Haj/Pustaka al Kautsar/h. 230-231]
Back To Top