Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kau memerlukan kapal agar tak tenggelam

Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini adalah samudra yang dalam, dimana telah banyak orang yang tenggelam, maka jadikanlah takwa kepada Allah ta’ala sebagai kapalmu.

(Luqman al Hakim)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 391]

Back To Top