Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Jujurlah wahai lidah

Bila waktu pagi tiba, maka semua anggota tubuh berkata kepada lidah: “Wahai lidah, kami berpesan kepadamu dengan menyebut nama Allah untuk jujur. Bila kamu jujur maka kami pun akan jujur, tetapi bila kamu curang kami pun akan curang.”

(Abu Sa’id al Khudri)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 357]
Back To Top