Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Ingatlah Allah selalu

Ingatlah kepada Allah ketika kamu bermaksud untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, ketika kamu hendak memutuskan sesuatu hukum, atau ketika kamu melaksanakan apa yang telah kamu putuskan.

(Salman al Farisi)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/h. 394]

Back To Top