Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Apa bekal kita?

Orang-orang bertanya pada Abu Dzar, “Apa bekal kita wahai Abu Dzar?”
Ia menjawab : “Shalat dua rakaat di kegelapan malam untuk menghadapi gelapnya kubur, puasa di saat yang sangat panas untuk menghadapi hari kebangkitan dari kubur, shadaqah kepada orang-orang miskin niscaya kamu akan selamat dari siksaan di waktu yang sangat sulit, haji untuk menghadapi hal-hal besar, dan jadikanlah dunia ini menjadi dua majlis saja, satu majlis untuk mencari dunia dan satu majlis lagi untuk mencari akhirat, sedangkan majlis ketiga adalah berbahaya dan tidak bermanfaat, jadikanlah perkataan itu hanya dua macam saja, yaitu perkataan yang membawa manfaat bagi urusan dunia, dan satu perkataan yang kekal bagi urusan akhiratmu dan satu perkataan macam yang ketiga adalah berbahaya dan tidak bermanfaat, gunakanlah hartamu itu untuk dua macam, yaitu harta yang kamu belanjakan untuk kepentingan keluargamu, dan harta yang kamu simpan untuk masa depanmu sendiri (akhirat), sedangkan jenis yang ketiga maka berbahaya dan tidak bermanfaat.”


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h.358]
Back To Top