Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Wasiat berharga Ibnu Mas’ud

Sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, semulia-mulia perkataan adalah dzikrullah, dan sejelek-jelek buta adalah buta hati.

Sedikit yang mencukupi itu lebih baik dari pada banyak namun melalaikan, sejelek-jelek penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat, sebaik-baik kaya adalah kaya jiwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa.

Minuman keras adalah sumber dosa, perempuan adalah penangkal setan, dan masa muda adalah sebagian dari gila, seburuk-buruk penghasilan adalah penghasilan hasil riba, dan sebesar-besar dosa adalah lidah yang berdusta.

(Abdullah bin Mas’ud)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 254]

Back To Top