Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Seperti apa rendah hati itu?

Pokok dari pada sikap rendah hati adalah memulai mengucapkan salam kepada setiap muslim yang kamu jumpai, merasa senang duduk dimana saja di dalam majlis dan tidak senang bila disebut-sebut kebaikan dan ketakwaannya.

(Umar bin Khatab)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 302]
Back To Top