Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kenapa pula kau mendengki

Wahai anak Adam, kenapa kamu merasa dengki kepada saudaramu. Jika saudaramu itu dikaruniai kemuliaan oleh Allah, maka kenapa kamu merasa dengki kepada orang yang memang dimuliakan oleh Allah? Dan jika orang itu bukanlah orang yang baik, maka tidak sepantasnya kamu merasa dengki kepada orang yang akan masuk neraka.

(Al Hasan al Bashri)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 288]
Back To Top