Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Balasan bagi yang menjaga pendengaran

Nanti pada hari kiamat Allah bertanya: “Manakah orang-orang yang sewaktu di dunia mensucikan dirinya dan pendengaran mereka dari permainan dan seruling setan, tempatkanlah mereka di taman-taman kasturi”. Kemudian dia berfirman kepada malaikat: “Perdengarkanlah kepada mereka suara pujian dan pujaan-Ku dan beritahukanlah kepada mereka tidak perlu takut dan bersedih hati”.

(Muhammad bin al Munkadir)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 244-245]
Back To Top