Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Akhlak diri agar terpuji

Barangsiapa yang meninggalkan pandangan yang tidak perlu, niscaya ia akan mendapatkan pertolongan untuk khusyuk. Barangsiapa yang meninggalkan kesombongan, niscaya ia akan mendapat pertolongan untuk tawadhu’. Barangsiapa yang meninggalkan pembicaraan yang tidak perlu, niscaya ia akan mendapatkan pertolongan untuk bijaksana. Barangsiapa yang meninggalkan makanan berlebih-lebihan, niscaya ia akan mendapat pertolongan untuk manisnya ibadah. Barangsiapa yang meninggalkan sendau gurau, niscaya ia akan mendapat kewibawaan. Barangsiapa yang tidak rakus, niscaya ia akan dicintai. Barangsiapa yang tidak suka menyelidik, niscaya ia akan bisa memperbaiki aib dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan keragu-raguan terhadap sifat-sifat Allah, niscaya ia akan mendapatkan pertolongan untuk selamat dari ragu-ragu dan nifak.

(Muhammad bin Abdullah al Abid)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 324-325]

Back To Top