Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Yang tak boleh dilupakan orang berakal

Yang sama sekali tidak boleh dilupakan oleh orang yang berakal, yaitu ketidakkekalan dunia dengan segala pergolakannya, mati dan bencana yang ia tidak akan selalu aman daripadanya.

(Al Hakim)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h.32]
Tag : Tadzkiroh
Back To Top