Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kuburmu akan menjadi apa?

Barang siapa yang banyak mengingat kubur, maka ia akan mendapatkan kubur itu sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Dan barang siapa yang lalai kepada kubur, maka ia akan mendapatkan kubur itu sebagai salah satu jurang dari jurang-jurang neraka.

(Sufyan (Ats Tsauri)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 51]
Back To Top