Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Engkaulah pemberi rahmat

Wahai Tuhanku, Engkau telah menurunkan satu rahmat bagi kami, dan dengan rahmat yang satu itu Engkau telah memuliakan kami dengan rahmat beragama Islam. Bila Engkau menurunkan seratus rahmat, maka bagaimana kami tidak akan mengharapkan ampunan-Mu.

(Yahya bin Muadz)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h. 120]
Back To Top