Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Tiga peringatan untuk manusia

Orang yang baik itu akan selalu memperingatkan kepada sesamanya dengan tiga persyaratan, yaitu:
1. Barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupi urusan dunia.
2. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia.
3. Barang siapa memperbaiki apa yang tersembunyi maka Allah akan memperbaiki apa yang nampak

(Auf bin Abdullah)
 


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/ h.19]
Back To Top