Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Tanda-tanda orang yang riya’

Bagi orang yang riya’ itu ada empat tanda, yaitu: malas beramal bila sendirian, rajin beramal bila bersama-sama dengan orang lain, meningkatkan amalnya bila dipuji, dan mengurangi amalnya bila dicela.   

(Ali bin Abi Thalib)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/h.14]   
Back To Top