Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Tidak ada sesembahan selain-Nya

Yang pertama ditulis oleh Allah dalam Lauhul mahfudz adalah, sesungguhnya Akulah Allah yang tidak ada sesembahan lain selain Aku. Muhammad adalah utusan-Ku. Barangsiapa tidak pasrah menerima ketetapan-Ku, tidak tabah menghadapi cobaan-Ku, dan tidak bersyukur atas nikmat karunia-Ku, maka jadikanlah selain Aku sebagai sesembahan. Barangsiapa pasrah menerima ketetapan-Ku, sabar menerima cobaan-Ku dan bersyukur atas nikmat karunia-Ku, maka ia aku tuliskan sabagai shiddiq (orang yang membenarkan). DanAku tentu akan membangkitkan kelakbersama orang-orang shiddiqin.

(Abdullah bin Abbas)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 210]
Back To Top