Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Jangan takabur...

Jangan kamu takabur atau makan sesuatu dari harta orang lain tanpa cara yang benar. Sebab, orang yang menyombongkan dirinya pasti menjadi hina, dan orang yang mengambil harta orang lain, pasti ia merasa kurang.

(Sufyan bin Uyainah)


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 148]
Back To Top