Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Lebih menyelamatkan tanggunganmu

Apabila Hasan Al Basri melihat seorang pejabat tinggi atau pembantunya bersedekah kepada salah seorang fakir miskin, ia berkata, “Hai orang yang bersedekah kepada fakir miskin. Untuk mengasihani mereka, kasihanilah Anda yang telah berbuat zalim kepada mereka, dan kembalikan kezalimannya. Sebab, yang demikian itu lebih menyelamatkan tanggunganmu.[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 44]
Back To Top