Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Yang menipu mata

Sesungguhnya mata ditipu oleh empat perkara: Pertama, dosa yang telah lewat, pandangan mata tidak mengetahui apa yang Allah perbuat sebagai balasan dosa tersebut. Kedua, umur yang telah berlalu, pandangan mata tidak mengetahui bagaimana harus mempertanggungjawabkan dosa yang telah diperbuat selama itu. Ketiga, kemuliaan yang telah diberikan. Pandangan mata tidak mengetahui apakah kemuliaan itu adalah tipuan atau tingkatan yang sebenarnya telah didapat. Keempat, kesesatan yang menghiasai sedangkan ia menganggapnya sebagai petunjuk. Barangsiapa menyeleweng sedikit maka dengan cepat matanya akan membohonginya dan agamanya akan rusak sedang dia tidak menyadarinya.

(Abdullah bin Mubarok)

[dari: 60 Biografi Ulama Salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 284]

Back To Top