Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Tentang Zuhud
Az Zuhri pernah ditanya tentang zuhud, dia menjawab, “Orang yang perkara halal tidak mencegahnya untuk bersyukur dan perkara halal tidak mengalahkan kesabarannya.”

[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 148]
Back To Top