Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Pesan penuh pelajaran

Tidak akan mendapat kebaikan dalam menuntut ilmu kecuali disertai zuhud, menurunnya rasa malu akan membawa kematian, cintailah seseorang sesuai dengan kadar amalnya, merendahlah ketika beribadah dan akuilah kesalahanmu jika kamu melakukan maksiat.

(Sufyan Ats Tsauri)


[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 218]
Back To Top