Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Pesan bagi penuntut ilmu

Bagi orang yang menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya, hendaknya dia merasa tenang, tentram dan takut hanya kepada Allah dan hendaknya dia mengikuti perilaku-perilaku ulama salaf yang saleh.

(Malik bin Anas)

[dari: 60 Biografi Ulama Salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar. hlm 272]
Back To Top