Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kesusahan dunia tidak akan selamanya

Semoga Allah menjaga kita dari segala kejelekan, wahai saudaraku. Sesungguhnya kesusahan dunia tidak akan selalu ada, kesenangannya tidak akan selamanya dan kekhawatirannya tidak akan pernah hilang, maka berbuatlah untuk keselamatanmu dan janganlah menjadi orang yang lemah sehingga kamu hancur.

(Sufyan Ats Tsauri)

[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 228]
Back To Top