Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Ikutilah Sunnah Rasul

Rasulullah telah menjadikan sunnahnya agar diikuti orang-orang sesudahnya, sedang mengikuti sunnah adalah perintah dari kitabullah dan bentuk penyempurnaan ketaatan kepada Allah, serta memperkuat agama. Tidak ada yang berhak merubah dan mengganti sunnah dan tidak boleh pula condong kepada sesuatu yang mengingkarinya. Barangsiapa menjadikan sunnah sebagai petunjuk maka dia akan mendapat petunjuk dan barangsiapa meminta pertolongan kepadanya maka dia akan mendapat pertolongan. Sedangkan barangsiapa meninggalkan sunnah dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin maka dia berpaling dari apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dan tempat orang yang meninggalkan sunnah adalah di neraka jahannam dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali.

(Malik bin Anas/ Imam Malik)

[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 267-268]
Back To Top