Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Cela orang berilmuSesungguhnya ilmu pengetahuan itu mempunyai beberapa cela, di antara cela itu adalah jika seseorang berilmu itu meninggalkan ilmunya sehingga ilmunya itu hilang darinya, lupa dan melakukan kebohongan dalam ilmu dan yang terakhir ini adalah cela yang paling besar.

(Imam Az Zuhri)

[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 148]
Back To Top