Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Bersabarlah dalam menjalankan sunnah nabi
Bersabarlah dalam menjalankan sunnah nabi, bersikaplah sebagaimana mereka bersikap, berkatalah seperti yang mereka katakan, jauhilah apa yang mereka jauhi dan berjalanlah pada jalan ulama-ulama salafus sholeh. Sesungguhnya yang demikian itu akan melapangkan jalanmu sebagaimana jalan itu telah melapangkan mereka. Keimanan tidak akan menjadi benar kecuali disertai dengan ucapan dan ucapan itu tidak akan mempunyai arti kecuali disertai dengan perbuatan. Sedang ucapan dan perbuatan tidak akan berguna tanpa disertai niat yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi.

(Al Auza'i)

[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 189]
Back To Top