Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Beginilah zuhud

Bukan merupakan seseorang yang zuhud bagi orang yang makannya banyak dan mengenakan pakaian tebal, namun seorang yang zuhud adalah seorang yang sedikit berangan-angan dan banyak mengingat mati.

(Sufyan Ats Tsauri)

[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 217]
Back To Top