Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Siapakah ahli fiqih?
Seseorang bisa disebut ahli fiqih adalah dia yang zuhud di dunia, mempunyai pandangan luas yang mendalam dalam agamanya (menyelami permasalahan) dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepada-Nya.

(Hasan Al Bashri)


[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 123]
Back To Top