Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Dunia yang hina
Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang hina, dan semua orang yang suka kehinaan akan mencarinya. Dan yang lebih hina lagi adalah jika orang tersebut mengambilnya dengan cara yang tidak sah, mengambil yang bukan haknya dan menginfakkannya ke jalan yang tidak pada tempatnya.

(Sa’id bin Al Musayyib)


[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 28]
Back To Top