Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Bertaqwalah kepada Allah!
Aku mewasiatkan kepadamu agar bertaqwa kepada Allah, yang tidak menerima amal ibadah seseorang kecuali disertai dengan rasa takut kepada-Nya, tidak memberikan kasih sayang-Nya kecuali kepada yang berhak, yaitu mereka yang bertaqwa. Dia tidak memberikan pahala kecuali karena taqwa. Sesungguhnya banyak orang yang memberikan nasehat dan himbauan akan tetapi sedikit dari mereka yang mengerjakannya.

(Umar bin Abd Aziz)


[dari: 60 Biografi Ulama salaf/Syaikh Ahmad Farid/Pustaka Al Kautsar.hlm 80]
Back To Top