Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Pangkal Segala Maksiat dan Pangkal Taat
Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah pengumbaran nafsu. Dan pangkal segala ketaatan, kewaspadaan dan kebajikan adalah pengekangan nafsu. Bersahabat dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu ketimbang bersahabat dengan orang pintar yang memperturutkan hawa nafsunya. Kepintaran apa lagi yang dapat disandangkan pada orang pintar yang selalu memperturutkan hawa nafsunya? Dan kebodohan apa lagi yang dapat disandangkan pada orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya.

(Ibnu Atha’illah)
 
(Dari Buku: Al Hikam Rampai Hikmah ibn Athaillah/Penerbit: Serambi/hlm: 64)
Back To Top