Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kekuatan Islam

Ingatlah sesungguhnya islam itu laksana tembok yang kokoh dan pintu yang kuat. temboknya islam adalah keadilan sedangkan pintunya adalah kebenaran. Apabila tembok itu rusak dan pintunya pecah maka runtuhlah Islam.
Islam akan kokoh selama penguasanya kuat. Bukanlah kekuatan penguasa itu membunuh dengan pedang dan memukul dengan cambuk tetapi kekuatan itu adalah melaksanakan kebenaran dan mewujudkan keadilan.

(Khutbah Umar bin Khatthab)
Back To Top