PesanHikmah.com

Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Bagi yang tinggalkan sholat

Orang yang tidak melakukan sholat maka tauhidnya tidak sah, zakatnya tidak sah, demikian pula puasanya. Allah berfirman: "Maka datangl...

Hak-hak seorang mukmin

Dosa yang paling besar adalah berdusta. Mencaci seorang mukmin adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Haramnya harta seorang m...

Maafkanlah, niscaya Allah memuliakanmu

Jika kamu mengkritik orang-orang maka mereka akan balas mengkritikmu. Jika kamu membiarkan mereka maka mereka tidak akan membiarkanmu. Jika...

Akibat ghibah

Pada hari kiamat, seorang hamba dihadirkan, lalu diberikan buku catatan amalnya. Di dalamnya, dia tidak menemukan catatan shalat dan puasa....

Majlis yang tanpa rahmat

Tiga hal yang jika terdapat dalam suatu majlis maka rahmat dicabut darinya: membicarakan dunia, tawa, dan adu domba. (Hatim Al Asham) [D...

Sebuah pesan dari Luqman

Wahai anakku, siapa yang mengasihi akan dikasihi, siapa yang diam akan selamat, siapa yang melakukan kebaikan akan beruntung, siapa yang me...
Back To Top