Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Pahalanya akan terus mengalir

Ada tujuh amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir sesudah orang yang mengerjakannya meninggal dunia, yaitu:
1.    Orang yang membangun masjid, ia akan tetap mendapatkan pahala selama ada seseorang yang mengerjakan sholat di dalamnya.
2.    Orang yang mengalirkan sungai, ia akan tetap mendapatkan pahala selama air di sungai itu mengalir dan orang-orang mengambil manfaat dari air sungai itu.
3.    Orang yang menulis mushaf, ia akan tetap mendapatkan pahala selama ada orang yang membacanya.
4.    Orang yang menggali mata air, ia akan tetap mendapatkan pahala selama ada orang yang bisa mengambil manfaat dari mata air itu.
5.    Orang yang menanam suatu tanaman, ia akan tetap mendapatkan pahala selama ada orang atau burung yang mengambil buahnya.
6.    Orang yang mengajarkan ilmu, ia akan tetap mendapatkan pahala selama ilmu itu diamalkan dan disebarluaskan, dan
7.    Orang yang meninggalkan anak, yang mana anaknya selalu memohon ampun dan mendoakannya setelah ia meninggal dunia. Apabila seseorang mempunyai anak yang sholih, dimana ia mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu yang bermanfaat kepada anaknya, maka ayahnya akan memperoleh pahala anaknya itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala si anak.

(Anas bin Malik)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/h. 204-205]
Back To Top