Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Orang yang sempurna

Orang yang sempurna keperwiraannya adalah orang yang berbakti kepada dua orang tuanya, menyambung tali persaudaraan, menghormati saudara-saudaranya dan berakhlak baik terhadap keluarga, anak maupun pelayannya, menjaga agamanya, membersihkan harta kekayaannya, menafkahkan kelebihan hartanya, menjaga lisannya, rajin bekerja, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang suka membicarakan orang lain.

 (Fudhoil bin Iyadh)
 


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/h. 203-204]
Back To Top