Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kemuliaan orang yang bertaubat

Apabila seorang hamba bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya, serta melupakan malaikat yang mencatat amal perbuatan yang telah mereka tulis, melupakan anggota-anggota badannya terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukannya, melupakan tempatnya di bumi dan melupakan tempatnya di langit, supaya nanti pada hari kiamat ia datang dengan tanpa ada sesuatu makhluk yang menyaksikan perbuatan dosanya itu.

(Ibnu Abbas)


[Terjemah Tanbihul Ghafilin jilid I/Abu Laits As Samarqandi/Toha Putra/h. 166]
Back To Top