Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kalian semua lebih baik daripadanya


Bahwa para sahabat menyebutkan seorang laki-laki seraya memuji-muji karena ibadahnya, baik dalam bepergian maupun ketika tidak dalam bepergian. Lalu Rasulullah saw bertanya, “Siapakah yang memberinya makan dan minum, memberi makan dan mengurus binatang kendaraannya, dan mengurusi pekerjaannya?” Mereka menjawab, “Kami, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, kalian semua lebih baik daripadanya.”

[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 331]
Tag : Tadzkiroh
Back To Top