Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Kebaikan di atas kebaikan


Ketakwaan bukanlah berpuasa pada siang hari dan mengukur malam dengan mencampur antara yang halal dan haram. Melainkan takwa adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh-Nya. Barangsiapa menambah lebih dari itu, maka yang demikian itu adalah suatu kebaikan di atas kebaikan.


(Umar bin Abd. Aziz) 


[Dari Buku: Laa Taghtar – Jangan Terbuai/Ahmad Izzan/Penerbit OASE – Mata Air Makna/hal 219]
Back To Top