Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Sebaik-baik Amal

Sebaik-baik amal adalah melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, menghindari apa yang diharamkan Allah dan niat yang lurus untuk mendapatkan apa yang ada disisi Allah. 

(Umar bin Khaththab)


[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 456]
Back To Top