Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Padahal sudah dipilihkan yang terbaik

Sesungguhnya ada seseorang yang memohon pilihan terbaik kepada Allah, lalu Allah memilihkan yang terbaik baginya, namun dia marah dan tidak mau melihat kepada akibatnya. Padahal Allah telah memilihkan yang terbaik baginya. 

(Ibnu Umar)

[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 448]


Back To Top