Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Inilah hamba yang sebenarnya!

Jika apa yang tersembunyi di dalam batin seseorang selaras dengan apa yang tampak, maka Allah berfirman : ‘Inilah hamba-Ku yang sebenarnya’. 

(Muntharrif)

[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 466]


Back To Top