Mutiara Kata Para Ulama dan Cendekia

Bagi Yang Tahu

Siapa yang mengetahui Rabbnya, niscaya akan mencintai-Nya dan siapa yang mengetahui dunia, niscaya akan menjauhinya. 

(Al Hasan Al Basri)


[Dari buku: Minhajul Qosidin – Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk./Ibnu Qudamah/Pustaka Al Kautsar/hal 427]
Back To Top